30.10.06

Nye verdener, nye ord, samme gamle magtkampe

Bloghierarki, bloghierarkik(k)er, bloghierarkisk ...

Blogmob, blogmobber, blogmobbet, blogmobning ...

Blogsnob, blogsnobber, blogsnobbet, blogsnobning ...

Blogselektion, blogselektiker, blogselektiv ...


[Fortsæt selv]

1 kommentar:

Anonym sagde ...

...blogjob...