22.1.07

Der er ingenting i verden så stille som sne
Det er hvidt herude
I sne står urt og busk i skjul
Sneflokke kommer vrimlende

[Helge Rode/St. St. Blicher/B.S. Ingemann/Jeppe Aakjær]

1 kommentar:

Helge sagde ...

"Hvidt, så vidt som hvidt ka' bli'e
ingen vej og ingen sti
sneen dækker frossen jord
sletter alle spor"

Ida Klemann & Kim Skovbye
fra CD'en Hvidt så vidt

- kan anbefales herfra...