26.5.07


S. 71 fra Klaus Høecks digtsamling Hsieh

  magnesium un
  der træerne så
  er det forår af
  tenhimlens tidli
  ge tin det er for
  år sylvius le
opold weiss´ trettenstren
  gede lut orde
ne der samler sig til me
re end ord forår er det
hjertets ubodelighed
  http//: www.forår.com

Ingen kommentarer: